Veelgestelde vragen

Hieronder treft u enkele veelgestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden. Heeft u een andere vraag? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op! Neem nu contact op >

Ik zie condens aan de binnenzijde van het glas?

Condensvorming aan de binnenzijde kan ontstaan bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid in de woning. Het aanwezige vocht condenseert dan op het koude glasoppervlak.
Bij isolatieglas met een hoge isolatiewaarde (bijvoorbeeld HR++) is het risico op condensvorming het kleinst. Door de hoge isolatiewaarde van HR++ glas is de temperatuur van de binnen ruit hoger dan bij minder goed isolerend of enkel glas.
De kans op condensatie neemt af naarmate de temperatuur van het oppervlak toeneemt. Uiteraard speelt ook de luchtvochtigheid in de woning een zeer belangrijke rol bij dit proces. De kans op condensvorming is te beperken door uw woning goed te ventileren.
Dit kan bijvoorbeeld door het toepassen van een ventilatierooster op het glas.

Het glas van mijn ruiten zijn niet helemaal helder?

Ruiten zijn nooit helemaal kleurloos, maar heeft altijd een bepaalde kleur of tint. Dat is meestal afhankelijk van de dikte van het glas.
Voor grotere ruiten gebruiken we dikker glas dan voor kleinere ruiten: kleine kleurverschillen zijn dus mogelijk. Hoewel dit in de meeste gevallen niet als storend wordt ervaren, kunt u dit risico uitsluiten door alle beglazing in dezelfde glasdikten uit te voeren.

Klopt het dat ik bepaalde vertekeningen zie, als ik door de ruit kijk?

Het kan lijken dat een ruit hol of bol staat en de spiegeling van beelden in de beglazing verbogen of doorgebogen zijn. Dit verschijnsel is niet te voorkomen en heeft te maken met de luchtdruk en temperatuur in de atmosfeer. Tijdens de fabricage wordt lucht tussen de twee glasbladen opgesloten. Bij verandering van de luchtdruk buiten verandert de luchtdruk tussen de glasbladen niet mee. Zo zal de ruit bol kunnen gaan staan wanneer de luchtdruk buiten lager wordt (lagedrukgebied) en hol kunnen gaan staan bij een hoge luchtdruk (hogedrukgebied).

Ik zie condens aan de buitenzijde van het isolatieglas?

Condensvorming op de buitenkant van de isolatieruit ontstaat bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid.
De kans op condens is het grootst in de ochtenduren tijdens het voorjaar en het najaar. De condens verdwijnt zodra de buitentemperatuur stijgt en de luchtvochtigheid afneemt. Eventuele condensvorming komt niet door een fout in het product, maar is juist een gevolg van de zeer hoge warmte-isolatie van de beglazing. Hoe beter het isolatieglas isoleert, hoe groter de kans is dat condens zich voordoet.

Ik zie olieachtige vlekken in mijn isolatieglas, hoe komt dat?

Deze zogenaamde interferentie is onder een bepaalde invalshoek zichtbaar. Het lijkt op de vormen van petroleumvlekken. Interferentie is een natuurkundig verschijnsel maar het is wel degelijk anders dan vlekken die ontstaan door verwering. Deze verweringsvlekken zien er overigens wel hetzelfde uit.

Zijn er bepaalde normen or regels voor het onderhoud van isolatieglas?

Voor het onderhoud van isolatieglas zijn richtlijnen opgesteld. Het is van belang dat het schilderwerk, de kit en/of beglazingsrubbers (afdichting tussen de beglazing en het kozijn) in goede staat blijven en eventueel aanwezige beluchtingsgaten (openingen aan de buitenkant van het kozijn) schoon en open blijven. Ventilerende neuslatten dienen regelmatig aan de voor-/onderzijde gereinigd te worden zodat er een vrij luchtstroom onder het glas kan stromen. Slecht onderhoud aan het kozijn verhoogt de kans op schade aan uw beglazing. We adviseren om één jaar na plaatsing en vervolgens tenminste eenmaal in de drie jaar een inspectie uit te (laten) voeren.